f t g m
Copyright 2022 - Custom text here

Avgifter 2021

Medlemsavgifter


Inträdesavgift 2 500 kr 

Medlemsavgift 500 kr/år (inkluderar SSB märke för att ligga kostnadsfritt vid SSB's klubbhamn på Getfoten)

Tillkommande för familjemedlem maka / make / eller sambo 100 kr/år

Juniormedlemsavgift  (t.o.m.. 17 år) 100 kr/år


Deposition


Deposition av ny medlem för arbetsplikt:  1 000 kr

Deposition när medlem lånar elmätare:  500 kr


Båtplatsavgifter (priser inklusive moms)


Sommarplats

Bredd högst 170 cm: 2 640 kr/år  

Plus för varje påbörjat 20 cm intervall däröver 100 kr/år

Tillkommande avgift för bomplatser (i mån av tillgång):

Inträdesavgift 1 200 kr

Årsavgift (hel) Bom på båda sidorna: sommarplats enligt ovan + 650 kr/år 

Årsavgift (halv) Bom på ena sidan: sommarplats enligt ovan + 325 kr/år 

Tom trailer sommarförvaring på land: (båtens längd x bredd) 75 kr/m2 , lägst 1000 kr (inte trailerns mått), förutsatt att båten är i sjön med vanlig sommaravgift.

JetSki på vattenskoterbrygga: Vanlig sommaravgift enligt vattenskoterbryggans bredd. Vattenskoterbryggan köps och ägs av Jetski-ägaren.

Vinterplats

Avgift på land lägsta avgift 2 000 kr/år, beräknas med 225 kr/m² där ytan är (båtens längd x bredd)

Not: det är normalt 60 cm mellan båtarna på land (dvs 30 cm per sida per båt), önskas mer avstånd får man säga till innan upptagningen, det tillkommer en kostnad för extra bredd /längd.

Vinteravgift med båt kvar i sjön: Ytterligare en debitering av avgift för sommarplats.

Nybyggnadsskjulet under vintern (båtens längd x bredd):    373 kr/m² 

Båt på trailer på vinterplats: Vanlig vinteravgift (båtens längd x bredd används).

Kranlyft tillkommer både vår och höst. Kranföraren brukar debitera ca 700 kr (1400 kr för båt större än 7 ton) per lyft.

Skåp i Brunnsvikens hamn

        Avgift 100 kr/år.

EL-förbrukning

        Avgift 1.50 kr per kWh.

Kö till båtplats

        Köavgift för kö till båtplats för person som inte är medlem (än): 200 kr/år. Medlem som köar för vinter eller sommarplats, betalar ingen köavgift.


Getfoten 


För medlem (som har årets Getfoten-märke på båten):

Hamnavgift/dygn: Gratis

Elavgift/dygn: 40 kr / 60 kr. Den högre avgiften gäller om man inte betalar förrän vid anmodan.

Bastu/timme: 60 kr

Hyra hela annexet eller ett övernattningsrum ovanför restaurangen: 400 kr/dygn

Hyra sängplats i annexet 75 kr/bädd. Det finns 6 bäddar.

För övriga, dvs icke medlem:

         Var vänlig swisha avgift direkt efter ankomst till: 123 131 07 54

Hamnavgift/dygn 180 kr / 220 kr Dagavgift 80 kr / 100 kr. De högre avgifterna gäller, om man inte betalar förrän vid anmodan

Elavgift/dygn: 60 kr / 80 kr. Den högre avgiften, om man inte betalar förrän vid anmodan

Bastu/timme: 250 kr

Hyra hela annexet eller ett övernattningsrum ovanför restaurangen: 800 kr/dygn

Hyra sängplats i annexet 150 kr/bädd. Det finns 6 bäddar

Duschavgift (3 minuter) 40 kr


Övriga avgifter


 Extra nyckelbricka till grinden: 100 kr (En bricka ingår i inträdesavgiften vid medlemskap.)

 SSB klubb-vimpel: 100 kr (En vimpel ingår i inträdesavgiften vid medlemskap.)

Avgiften swishas enklast till: 123 131 07 54


Försummelseavgifter 


Boj ej märkt med platsnummer: 250 kr

Förtöjning vid jolle-pontonen i Brunnsviken mer är 2 veckor: 200 kr per vecka 

Båten kvar på land efter sjösättning; 500 kr/vecka , om inte annat överenskommits med Styrelsen.

Arbetsplikt ej utförd:

Första året 1000 kr (deposition-avgiften förverkas)

Andra året 1500 kr

Tredje året 2000 kr

Påminnelseavgift obetald faktura efter förfallodagen: 60 kr


UPPSÄGNING AV VINTERPLATS SENAST SÖNDAGEN DEN 8:e AUG 2021

Uppsägning av vinterplats skall ske skriftligen till hamnkaptenen, eller via "min sida" i BAS, senast denna söndag. Sker uppsägning senare återbetalas ej vinterplatsavgiften.


Sista dag för skriftlig ansökan om sommar och vinterplats kommade år samt verifiering av alla medlemsuppgifter, senast söndagen 7:a November 2021

Alla medlemmar ska ansöka varje år om sommar och/eller vinterplats skiftligen till hamnkaptenen senast denna söndag, normalt via den blankett som skickas ut. Samtidigt ska alla medlemmar (även medlemmar utan båt) verifiera och meddela rättelser av alla uppgifter i SSBs medlemsregister i   http://bas.batunionen.se, särskilt ändringar i e-mail och alla uppgifter som medför avgifter, så att kommande fakturor från SSB blir korrekta och går till rätt e-mail-adress.