f t g m
Copyright 2023 - Custom text here

Ordningsföreskrifter, miljöpolicy, stadgar

Ordningsföreskrifter med Miljöpolicy samt Stadgar

Ordningsföreskrifter med Miljöpolicy samt Stadgar förbinder sig varje medlem att följa.

Ordningsforeskrifter SSB

Miljöpolicy SSB

Avfallsplan SSB

STADGAR SSB 2022-01-10

Integritetspolicy

Här finns även Stadgar för SSBs Veteranklubb.

STADGAR för SSBs Veteranklubb 1990-03-17

-----------------------------------------------------------------------

För information finns här länk: Tillstånd och regler för båtklubbar, där du hittar Miljöförvaltningens rådgivande referensvärden för utfasning av biocider på båtskrov.