f t g m
Copyright 2023 - Custom text here

Seglingsföreskrifter Getfotsregattan

Länk till PDF-fil med dessa Seglingsforeskrifter.

 

Arrangör:

Segel Sällskapet Brunnsviken (SSB)

 

Sekretariat:

Vid SSB's restaurang på Getfoten. Där finns också den officiella anslagstavlan. Öppet: fredag 20:00-22:00, lördag 8:00-9:00 och under protesttiden. VHF-kanal 72 används även för information till deltagarna under tävlingsdagen. De som inte har VHF bör tala om vid skepparmötet att de vill få informationen via mobilen. Meddelande kan lämnas på tel. 0735305529 (Henrik Olsson).

Tävlingsledning:

Tävlingsledare: Erik Torstensson

Seglingsledare: Bruno Bergqvist  

Säkerhetschef: Lennart Johansson

Protestkommitté: Erik Torstensson, Henrik Olsson

Kappseglingskommitté: Henrik Olsson, Erik Torstensson, Sylvain Chatelet, Colarieti Tosti Massimillano, Lennart Johansson och Philip Werner.

Regler:

Tävlingen genomförs i överensstämmelse med reglerna så som de är definierade i Kappseglingsreglerna (KSR) med Appendix S samt SRS reglerna. (http://www.svensksegling.se). Tävlande ska följa SSF:s licensbestämmelser för reklam.

Tävlingen är öppen för SRS Kölbåtar. En båt med högst två personers besättning (def. besättning se RSR C.5.1.) får kappsegla med ett SRS-tal för shorthanded kappsegling (SRSs) utöver dessa två personer i besättningen får en media crew finnas ombord men denna får inte deltaga i handhavandet av båten. En båt med SRS/SRSv-tal för kappsegling utan undanvindssegel (spinnaker/gennaker) får anmälas utan sådana segel.

Ändring av ""flygande segel"" eller ""SRS-shorthanded"" kan ske via email till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. senast torsdagen innan tävlingen, så vi får med det i listorna. I värsta fall kan en ändring meddelas till tävlingsledningen senast en timme innan skepparmötet, men deltagaren bör då vid skepparmötet kontrollera listorna.

Respektive klassförbunds regler gäller (http://www.svensksegling.se). SRS-regler gäller (http://www.svensksegling.se). Om båten avviker från klassregler/båtdata, ska SRS-mätbrev kunna uppvisas i god tid innan kappseglingen, helst en vecka innan starten, genom att SRS mätbrevsnummer anges i anmälan eller via mejl till: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den..

En tävlande som lämnat land ska ha på sig personlig flytutrustning. Den här regeln gäller inte vid kortvarigt byte eller justering av kläder eller personlig utrustning eller när den tävlande befinner sig i hamn eller under däck. Våtdräkter och torrdräkter är inte personlig flytutrustning. Detta ändrar KSR 40 och KSR Appendix S1.1. En båt som bryter mot den här regeln kan varnas eller straffas på det sätt som protestkommittén finner lämpligt.

Villkor för att deltaga:

    • Skepparen ska vara medlem i en klubb som är ansluten till Svenska Seglarförbundet.
    • Båt ska vara ansvarsförsäkrad.
    • Tävlande deltar helt på egen risk, se KSR 4 ”Besluta att kappsegla”.
    • Segel Sällskapet Brunnsviken accepterar inget ansvar för sak- eller personskador som någon råkat ut för i samband med eller före, under eller efter tävlingen. 

Skepparmöte 

Framför restaurangen på Getfoten kl. 08:30, position: N59°22,783 / O18°21,489

Uppskjuten start:  

Enligt 27.3. Flagga AP sätts, följt av två skott.
När AP halas, är det 6 minuter till start, dvs. 1 min innan varningssignal (5 min) skjuts för start.

signalflagg ap ner 6min

Startprocedur:

Enligt regel 26.  Varningssignal för första start kl. 9:55. Det blir vanligen två starter, med de långsammaste båtarna i första starten.

 

Beskrivning  Flagga  Ljud Tid före start 
Varning Klassflagga upp signal   5 minut 
Förberedelse Flagga P upp signal   4 min 
En-Minut  Flagga P ned lång signal  1 min 
Start Klassflagga ned  skott  0

  signalflag p upp 4min ner1min

Enskild återkallelse:

Enligt 29.1. Flagga X sätts med ett eller flera tut tills berörd båt vänder.
signalflag x enskildbat aterkallas

Allmän återkallelse:

Enligt 29.2. Flagga ""Första Likhetstecken"" sätts, två tut. Avvikelser: Första likhetstecken tas ned efter 2 minuter utan ljudsignal.
Återkallad klass startar om efter sista ordinarie klass.
signalflag 1likhet aterkallelse

Bana:

Startlinje mellan bojar utanför SSB's bastu södra sidan Getfoten. Banskiss vid sekretariatet. Banlängd ca 15 M.

Avkortad bana:

Banan kan avkortas till en alternativ bana 10 M. Meddelas vid skepparmötet, eller vid behov på VHF kanal 72, eller för de som meddelat sig sakna VHF, på mobilen.

  

Tidsbegränsning:

Vid målgång efter 16:00 rapporterar man själv sin målgångstid till mejl: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. - denna tidsgräns kan förstås utökas om många har svårt att hinna i mål inom denna.

Maxtid är satt till 16:00 för att komma med i resultatet samma dag, men alla som sänder in en målgångstid under tävlingsdagen kommer få ett resultat uträknat i den slutgiltiga resultatlistan som presenteras på hemsidan följande vecka.

Målgång:

Mellan boj och brygga på Getfotens norra sida. Storseglet ska ha båtens segelnummer. Notera egen målgångstid, båt före och efter. Spara uppgifterna, seglingskommitteen kan komma att kontakta er.

Protester:

Skall lämnas senast 1 timme efter målgång dock senast kl 16 till sekretariatet. Kallelser till protestförhandling anslås på anslagstavlan vid sekretariatet. Protest som lämnats in sent på grund av sen målgång, behandlas vid ett senare tillfälle.

 

Resultat: 

Prisutdelning vid 17:00 framför restaurangen. Resultatet publiceras också på http://www.ssb.nu

Säkerhetsföreskrifter:

Säkerhetsgenomgång sker i samband med skepparmötet.

Allmänt om säkerhet vid kappsegling

KSR 1.1 Hjälpa dem som är i fara: En båt eller tävlande ska ge all möjlig hjälp till personer eller farkoster i fara.

KSR 1.2 Livräddningsutrustning och personlig flytutrustning: En båt ska medföra betryggande livräddningsutrustning för alla ombord varav en enhet ska vara tillgänglig för omedelbart bruk, om inte båtens klassregler föreskriver något annat. Varje tävlande ansvarar själv för att ha på sig den personliga flytutrustning som är lämplig under rådande förhållanden.

KSR 4 Besluta att kappsegla: En båt ansvarar själv för sitt beslut att delta i en kappsegling eller att fortsätta kappsegla.

Säkerhetsinstruktioner:

Undsätt alltid människor först och därefter utrustning och båtar. Närmaste medtävlare ska omedelbart gå fram till en kapsejsad/havererad båt och ge hjälp. (Notera tid för eventuell undsättning, kommer att avräknas seglad tid). 

Vid NÖDSITUATION eller ALLVARLIG OLYCKA

LARMA SJÖRÄDDNINGEN omgående: VHF kanal 16 eller Ring 112.
Informera sedan Säkerhetschefen eller någon annan i tävlingsledningen.

Om situationen bedöms vara under kontroll, fråga ändå om båtens besättning önskar hjälp och ingrip om bistånd begärs. En person i vattnet ska som regel anses vara i fara. Det är en skyldighet för varje deltagare och funktionär att vid behov undsätta en person i fara. Att plocka upp en person i fara ur vattnet och återbörda denna till sin båt ska normalt inte betraktas som hjälp från utomstående ur kappseglingsreglernas bemärkelse. Det är därför tillåtet för en person som tagits upp ur vattnet att fortsätta kappsegla.

När hjälp påkallas, närma dig den nödställde från lovart. Närma dig med stäven så att propellern inte utgör ett riskmoment.

Viktigt: Om person i vattnet hamnar i närheten av propellern – stäng av motorn

Sjukvård Akutmottagningen på sjukhus kan nås via telefon, se under respektive platsinformation. Enklare sjukvårdsutrustning skall finnas ombord på varje deltagande båt.

Kontaktuppgifter: 

Namn Funktion  Telefon  Radioanrop VHF

Sjöräddningen

NÖD 112  Sweden Rescue kanal 16
Bruno Bergqvist Seglingsledare   Getfotsregatan kanal 72
Lennart Johansson Säkerhetschef   Getfotsregatan kanal 72
Erik Torstensson Tävlingsledare   Getfotsregatan kanal 72