Getfotsregatta 2021 anmälan

Anmälan till Getfotsregatta 2021 Lördagen 14 augusti

Skeppare
Båtklubb
Mobilnummer i båt
Båtnamn
Båttyp
Segelnummer
SRS-tal (n,nnn)
Flygande segel Ja Nej
Email

En länk till standard SRS-tabellen finns HÄR.  (Du bör öppna i separat fönster för att ha kvar formuläret).
Ange rätt SRS-tal i fältet ovan, beroende om du ska använda flygande segel eller inte.
Om du inte har ett standard SRS, fyll i mätbrevsnumret nedan.


_______ Valfria fält nedan. Alla ovan måste fyllas i: ____________

Mätbrevsnummer om SRS avviker
från tabellen
Familjeklass, ange antal barn <13 år
i besättningen

Meddelande:


Betala till bankgiro 110-1161 anmälningsavgift
Skriv tydligt vid betalningen: "Båtnamn, Getfotsregatta 2021, Skepparens namn, gärna mobilnummer" (normalt max 30 tecken per rad, men flera rader tillåts oftast)


Uppgifterna används enbart för årets Getfotsregatta och enbart följande fält rapporteras publikt på www.ssb.nu:Skeppare, Båtklubb, Båtnamn, Båttyp, Segelnummer, SRS, FlygandeSegel, Familjeklass(antal barn i besättningen) samt senare resultatet som tid och position.