Läget vi har är fantastiskt!

Läget vi har är fantastiskt. Tänka att kunna lägga till med sin båt nästan inne i centrala Stockholm för att sedan ta bussen hem. Det är något extra. I Ekhagen har vi en hamn för seglarna, eftersom de inte kan ta sig in till Brunnsviken genom Ålkistan utan att fälla masten. Brunnsviken ligger i en mycket fin natur och har du inte möjlighet att åka iväg med båten, så kan du bryggsegla på lördagen i hamnen. Ta med lite mat, dryck och familj, så kan ni ha en underbar dag och kväll i viken. 

nullNi kanske knyter nya trevliga bekantskaper i hamnen, som kan leda vidare till nya kunskaper om båtlivet. Vi har många mycket kunniga medlemmar i klubben. Det är mycket värt. Att en skön sommarkväll sitta i Brunnsviken och njuta av utsikten är också mycket värt. Eller också så tar du båten ut till vår klubbholme, Getfoten. Klubbholmen ligger på ett perfekt avstånd för en dags- eller halvdagsutflykt för hela familjen. Dessutom kan ni äta lunchen eller middagen på Getfoten, där det också finns en restaurang, så slipper ni ta med något. Det är bara att åka, koppla av och njuta.

  

Ange alt-text här.

I Ekhagen har vi vår andra hamn. Den är tillägnad segelbåtarna eftersom de inte kan ta sig in till Brunnsviken genom Ålkistan med masten uppe. Det är SSB's brygga som ligger närmast på bilden av Ekhagen.

 

Segel Sällskapet Brunnsviken

- en båtklubb med traditioner och fylld av vitalitet

 Sällskapet bildades så tidigt som 1898 och är därmed ett av de äldsta segelsällskapen i Stockholm. Vi har de flesta av våra anläggningar på gammal kulturmark i det som i dag kallas Ekoparken och inom den del som nu är Sveriges första Nationalstadspark. I denna miljö finns det mycket som minner om svensk historia, inte minst från Gustav den III:s dagar. 

 

I våra stadgar har vi fortfarande den ursprungliga inledande ändamålsparagrafen med den något ålderdomliga formuleringen: "......har till ändamål att befordra konsten att bygga, tackla och hantera småbåtar samt att hos medlemmarna genom övningar och tävlingar befordra skickligheten att sköta och manövrera båtarna, ävensom på alla sätt arbeta för befrämjandet av sjösporten". 

Ange alt-text här.

Då sällskapet bildades var det naturligt att båtbeståndet enbart bestod av segelbåtar, varav de flesta byggdes av medlemmarna. Verksamhetens inriktning var helt i linje med den ovan nämnda "ändamålsparagrafen" och tävlingsverksamheten var omfattande, vilket de erövrade priserna i sällskapets prisskåp vittnar om.

 

År 1901 kan betraktas som ett genombrottsår för SSB. Verksamheten hade blivit känd och uppskattad även inom andra kretsar än våra egna. Bl.a. uppsattes en vandringspokal mellan Wikens Segelsällskap (nuvarande Vikingarna) och SSB.

 

Med tiden utvecklades fritidsbåtlivet i riktning mot en större andel motorbåtar, vilket medförde att även motorbåtsfolket sökte sig till sällskapet. Under första hälften av 1900-talet utökades sällskapets anläggningar med dels klubbholmen Getfoten i trakten av Vaxholm, dels hamnen i Ekhagen utanför Ålkistan. Hamnen i Ekhagen är idag avsedd för segelbåtarna medan hamnen i Brunnsviken är hemmahamn för motor-båtarna. Verksamheten idag fyller vi med ett modernt innehåll samtidigt som vi slår vakt om traditioner och historia.

 

SSB har idag c:a 470 medlemmar. Vi har c:a 90 segelbåtar och 130 motorbåtar i våra hamnar i Ekhagen (segelbåtar) och Brunnsviken (motorbåtar). Åldersfördelningen bland SSB:s medlemmar har en mycket god spridning mellan olika ålderskategorier. Omsättningen av medlemmarna uppgår till ca 6 %. Mellan 25 och 30 nya medlemmar ansluter sig varje år. Tillströmningen av nya medlemmar får betraktas som god. Äldre medlemmar, som upphör att vara aktiva, stannar i stor utsträckning kvar i klubben som passiva medlemmar. Dessa äldre medlemmar (25 års medlemskap) finner gemenskap i och är aktiva i Veteranklubben.

  

Kappsegling 1901 

När det gäller SSB:s verksamhet och medlemsinriktning är framtoningen en attraktiv familjeklubb, vilket den barnvänliga klubbholmen Getfoten bidrar till genom seglarläger för barn och juniorer. Satsningar på specialverksamheter, som t ex regattor och kurser i bl a motorservice vänder sig till dem som vill fördjupa sin spetskompetens i syfte att njuta ännu mer av båtlivet.

 

Läs mer om SSBs 100-åriga histora ...

 

Bottentvätt