SSB-medlemmar har rabatt på båtbottentvätt genom att SSB är havsmiljöambassadör i samarbete med Stocksunds båtbottentvätt.
För att erhålla rabatten anger SSB-medlemmarna en kod vid köp av tvättbiljetter.

Koden för SSB-medlemmar syns via denna länk Stocksunds båtvätt rabattkod endast medlemmar men enbart efter inloggning som medlem.

Välj Båttentvätt istället för att bottenmåla, sprida gift i havet och bottentvätta på land på hösten.

http://www.batbottentvattenstocksund.se

Bottentvätt