Bokning av arbetspass, så att man fullföljer sin arbetsplikt, görs via BAS, vårt medlemsregister.

För att logga in i BAS gå till:  https://bas.batunionen.se/

Välj sen "Min Sida (Medlem)" och sen välj pass under: "Boka pass"

Annat arbete för klubben kan också tillgodoräknas som arbetsplikt, förutsatt
att det godkänns och registreras av någon styrelsemedlem.

 

Kom ihåg:  Båtägare (utom juniormedlem), som inte fullgör sin arbetsplikt, erlägger avgift med belopp, som fastställts av ett medlemsmöte (idag 2000kr). För medlem som har tidigare deposition för arbetsplikt, dras först depositionen in, sedan faktureras resten.