Bokning av arbetspass, så att man fullföljer sin arbetsplikt, görs via BAS, vårt medlemsregister.

För att logga in i BAS gå till:  https://bas.batunionen.se/

Välj sen "Min Sida (Medlem)" och sen välj pass under: "Boka pass"

Annat arbete för klubben kan också tillgodoräknas som arbetsplikt, förutsatt
att det godkänns och registreras av någon styrelsemedlem.

 

Kom ihåg:  Båtägare (utom juniormedlem), som inte fullgör sin arbetsplikt, erlägger avgift med belopp, som fastställts av ett medlemsmöte (idag 1000kr). Beloppet ska deponeras i förväg enligt styrelsens bestämmande och tillfaller Sällskapet vid årets slut, om ålagd arbetsplikt inte fullgjorts. Därefter ska ny deposition inbetalas.