Miljön är viktig

Medlemmarna måste vara medvetna om att det är var och ens ansvar att följa miljölagarna. Varje medlems agerande påverkar också föreningen och därmed alla andra medlemmar.

Vår Miljöpolicy SSB  innehåller viktiga avsnitt med miljöregler, som alla, i och med medlemskapet förpliktigat sig att följa.

Se även: Avfallsplan SSB

Se bl.a. båtrelaterad information från Stockholms stads miljöförvaltning på https://start.stockholm/batliv/.
Miljöförvaltningen har även en facebooksida www.facebook.com/giftfrittstockholm.
Se också Affisch-miljösmart-båtliv.pdf.


Finns bra information på: https://batmiljo.se/.

Information om båtlivets miljöpåverkan finns i en PDF från Båtklubbsdagen mars 2020 i https://batunionen.se/wp-content/uploads/2020/02/batlivets-miljopaverkan-hansen-200307.pdf. Där syns bl.a. bilder på hur bottenvegetationen påverkas och vad båtägarna kan göra för att minska påverkan.

Bottentvätt