Segel Sällskapet Brunnsivken grundades 1898, för mer än 120 år sedan. Det finns många bilder och berättelser från denna långa tid.

Tack vare Christer Johanssons och Mona Halldebys försorg har klubben nu tillgång till många fantastiska bilder och några berättelser från SSBs historiska arkiv i digitalt format.

SSB Hundra års historia  Nedtecknat av Christer Johansson

SSB 75 år firades 1973 med en berättelse i text och bild Sammanställt av Bruno Bergqvist med hjälp av många andra SSBare. Veteranbåtsföreningen hjälpte till att scanna in denna till digitalt format.

Getfotens historia  Nedtecknat av Christer Johansson

Äldre motorbåtar   Nedtecknat av Christer Johansson

Båtbygge och lottbåtar  Nedtecknat av Christer Johansson

Klubbhuset och hamnområdet  Nedtecknat av Christer Johansson

SSB Kappseglar Nedtecknat av Christer Johansson

 

Det finns också en mängd bilder från klubbhusets fotopärmar, inskannade till digital form, men de är inte tillgängliga via webbsidan.