Vem gör vad inom SSB - vem kan du vända dig till

Detta är en kort oordnad hjälplista.

 

Arbetsplikten, vad kan jag hjälpa till med Hamnkapten, Intendenten, Getfotenkommittén
Bokning på Getfoten (för större sällskap) Föreståndaren för restaurangen
Bokning av klubbhuset (gäller enbart föreningar) Vice sekreteraren bokning
Bokning av nybyggnadsskjulet Vice sekreteraren bokning
Frågor om fakturor till medlemmarna Kontakt medlemsinfo eller Kassören
Förvaringsskåp på hamnplan Intendenten
Sommarplatser i Ekhagen (segelbåtar) Hamnkapten
Sommarplatser i Brunnsviken (motorbåtar) Hamnkapten
Vinterplatser Hamnkapten
Information om förtöjningar i Brunnsviken  Hamnkapten
Information om förtöjningar i Ekhagen  Hamnfogde Ekhagen
Vimplar, årets SSB-dekal, årets matrikel. Kom gärna timmen före ett styrelsemöte - se kalendern. Hamnkapten, Intendenten, Ordförande, eller Kassör
Nycklar. Kom gärna timmen före ett styrelsemöte. Intendenten
Frågor om SSBs websida Sekreteraren
Frågor om BAS medlemsregister Kontakt medlemsinfo
Ändring av medlemsuppgifter (adress, mobil, e-post mm) Antingen via formulär i http://bas.batunionen.se
eller e-post till medlemsinfo
Hantering av elmätare  Hantering av Elmätare
Äldre båtar - besiktning Varvskommittén