Efter att du antagits som medlem och betalat inträdesavgift och medlemsavgift, hämtar du ut en nyckel och samtidigt ska du skriva under en medlemsförsäkran att du läst och ska följa SSBs föreskrifter och stadgar. Detta gör du i vårt klubbhus (eller klubbstugan i Ekhagen), där du får träffa någon funktionär ur styrelsen. Skicka t.ex. e-post till hamnkapten eller ordförande och bestäm träff vid klubbhuset. Se menyn KONTAKT för mail-formulär.

Därefter bör du också registrera dig för inloggning här i http://www.ssb.nu och kan sedan se lite mer information, bara för medlemmar.

Se mer detaljer i Information till nya medlemmar.

Vår postadress är: ""Segel Sällskapet Brunnsviken, Brunnsviksvägen 8, 113 47 Stockholm"" och där finns även vårt klubbhus och motorbåtshamnen.