f t g m
Copyright 2021 - Custom text here

Events Calendar

Årssammanträde
Saturday 10 April 2021, 11:00 - 13:00
Hits : 300
Senareläggning av SSBs årsmöte till Lördagen 10 april kl. 11:00

SSBs årsmöte är viktigt, men coronavirussituationen och de begränsningar som gäller
gör att styrelsen bedömer att det inte kan hållas i mars enligt planen. Klubben
är för stor för att det ska vara rimligt att försöka hålla ett virutellt möte, där
beslut ska fattas.

Styrelsen tog därför ett enhälligt beslut att flytta årsmötet framåt i tiden ca 1 månad, i förhoppning
att virussituationen då har lättat. Det kanske också finns större möjlighet att hålla mötet utomhus.
Förutsatt att det går att genomföra, blir därför årsmötet lördagen 10 april kl. 11.00.
Kallelse kommer att skickas ut två veckor i förväg, som vanligt.

Med förhoppningar om en rimligt normal båtsommar!
Styrelsen för Segel Sällskapet Brunnsviken
 
Location klubhuset