Ansökan om båtplats i Brunnsviken (motorbåt) eller Ekhagen (segelbåt) och medlemsskap i SSB

Innan du gör din ansökan rekommenderas att du studerar våra avgifter, och beräknar din kostnad, se avgifter, dessutom är det bra att läsa SSBs stadgar, Ordningsföreskrifter med Miljöpolicy. Du måste känna till dem. För att få båtplats krävs att du erhåller medlemskap och att båten uppfyller kriterier för att passa i ledig plats.

Ansökan görs i BAS, där vårt medlemsregister finns. Du kommer att få betala en köavgift (se Avgifter). Medlem blir du när du godkänts, vanligen i anslutning till att du får en båtplats, och betald inträdesavgift och övriga avgifter (se Avgifter).

Har du redan login till Båtunionens bas.batunionen.se, t.ex. via annan båtkubb, använder du samma login men ser till att dina båtuppgifter är korrekta inför ansökan till SSB.

Ansök via denna länk: https://bas.batunionen.se/WaitingListExternalMemberDetail/WaitingListExternalQueueList/8Jnw8

Länken går till en kö-funktion i http://bas.batunionen.se  (där kan du skaffa BAS-inloggning om du inte redan har det).

Du fyller i din ansökan. Välj rätt båttyp segel/motor för att hamna i rätt område.

Utträde, lämna kön: Om du fått plats någon annanstans, eller bytt intresse, och vill undvika faktura från SSB, fyll i detta: lämna kö.