Värtan Race 2020 - SSBs höstsegling

Värtanrace 2020 bjöd på starka vindar igen. Tre båtar ställde upp. Banan på 16 distans rundades på mindre än 3 timmar för första båten.

 vartan2020 resultat

IMG 4981